Onze sterk digitaliserende wereld brengt voor bedrijven nieuwe risico’s en uitdagingen maar vooral ook grote kansen met zich mee. Wanneer je als bedrijf deze digitale transformatie omarmt ontstaan krachtigere en soms zelfs disruptieve business modellen. In veel gevallen kan dit direct worden gelinkt aan omzetverhoging en organische groei van een organisatie. Om deze modellen te implementeren is verandering van de organisatie noodzakelijk: nieuwe processen, technologieën maar vooral ook een veranderende rol van de mens in de organisatie. Deze menselijke factor wordt nog weleens vergeten terwijl deze doorslaggevend is voor het succes van een digitale transformatie.

De menselijke factor

Het zijn de mensen die het kloppend hart van je organisatie vormen. Zij zijn wat de buitenwereld ziet van je bedrijf en bepalend voor de ervaring die je de buitenwereld geeft. Zij bepalen of mensen vertrouwen in je hebben, zaken met je willen doen of bij je willen komen werken. Mensen willen contact met mensen, niet met merken. Human to human en people to people zijn buzzwoorden die we in marketing en management presentaties steeds vaker tegenkomen en dat is niet voor niets.

Vertrouwen

Het vertrouwen in bedrijven en merken is nog nooit zo laag geweest als nu. De Edelman Truts Barometer laat jaar na jaar een afname zien van dit vertrouwen. Ook experts worden niet meer vertrouwd, door toenemende transparantie vertrouwen we vooral op de mening van andere consumenten en bepalen we op basis van hun ervaringen of we een produkt kopen en waar we dat doen.

Edelman Trust Barometer 2017

De war for talent geeft aan dat we ook niet zomaar meer ergens willen werken. Ook hier speelt transparantie een grote rol, ervaringen en uitstraling van medewerkers bepalen in sterke mate of we een bedrijf leuk vinden en genoeg vertrouwen om er voor te gaan werken. En dan hebben we nog de consument die door alle transparantie en keuze veeleisender is dan ooit. Als we uiteindelijk kiezen voor een produkt of dienst dan verwachten we een perfecte klantreis en een hoge mate van persoonlijk contact.

De gap bij digitale transformatie

Door de mismatch tussen strategie, processen en de medewerker op de werkvloer weten bedrijven vaak onvoldoende in te spelen op deze ontwikkelingen met steeds grotere gevolgen. Steeds meer CEO’s geven aan dat hun organisatie moeite heeft om de noodzakelijke nieuwe strategieën in de praktijk te brengen. Bedrijven slagen er niet of onvoldoende in de menselijke factor te activeren en hun digitale transformatie tot een echt succes te maken.

The gap in digital transformation

De mens centraal

Daarom daag ik c-level managers uit om de mens een belangrijkere rol te geven binnen hun organisatie en transformaties zo in te richten dat medewerkers hier zo vroeg mogelijk in het proces bij betrokken zijn. Laat medewerkers meedenken en creëer eerst intern vertrouwen en draagvlak voor de nieuwe visie en strategie. Help medewerkers deze te omarmen en maak ze comfortabel met de nieuwe processen, technologieën en digitale media kanalen. Het is niet voor niets dat bedrijven als Rabobank fors investeren in opleidingsprogramma’s om medewerkers comfortabel te maken met digitale media. En het werkt, door contact tussen mensen te stimuleren en medewerkers de vrijheid en het vertrouwen te geven vanuit hun functie online te netwerken, komt het bedrijf weer midden in de samenleving te staan. Ontstaan er sterke netwerken en (hernieuwd) vertrouwen in de organisatie. En nog belangrijk, een basis voor bestaansrecht en groei in de digitale economie.

De mens centraal dus. Daarom sluit ik graag af met de titel van dit artikel: power to the people!